Medzitriedny gymnaziálny florbalový turnaj

25.11.2019 chlapci

Herný čas: 2x7 minút
Zúčastnené triedy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
Rozlosovanie zápasov:
1. skupina: 3.B, 3.A, 1.A
2. skupina: 2.B, 2.A, 1.B

Poradie tried:
1. miesto 3.A
2. miesto 2.A
3. miesto 2.B
4. miesto 3.B
5. miesto 1.B
6. miesto 1.A

2.12.2019 dievčatá

Herný čas: 2x6 minút
Zúčastnené triedy: 1.A, 2.A, 2.B, 3.A
Rozlosovanie zápasov: každý s každým

Poradie tried:
1. miesto 2.B
2. miesto 3.A
3. miesto 1.A
4. miesto 2.A

Ďakujem všetkým zúčastneným za spoluorganizáciu, za pomoc pri rozhodovaní, za časomieru a športovcom za vzorné športové správanie. Tešíme sa na ďalšie športové výkony na Vianočnej latke a stolnotenisovom turnaji.

Ľ. Minárová

Fotogaléria