Športujeme aj v čase pandémie

Možno by sa zdalo, že spolu s prerušením vyučovania ustala aj športová/pohybová aktivita našich študentov. U mnohých je to práve naopak. Naši žiaci dokázali prekvapiť rôznorodosťou a tiež vynachádzavosťou pri cvičení v domácom prostredí.

V marci 2020 prostredníctvom videí, fotografií aj koláží a tiež textových komentárov ukázali, čo všetko patrilo k ich patrilo pohybovým aktivitám: ranná i večerná jóga, plank, každodenný beh, cvičenie v domácej posilňovni, cvičenie s činkami alebo s vlastnou váhou, skákanie na trampolíne, box, cvičenie na veslovacom trenažéri, prekážková dráha, bedminton, volejbal, chodenie na túry, prechádzky do lesa, striedanie behu s chôdzou, futbalové cvičenia s loptou, bicyklovanie na stacionárnom bicykli, alebo v prírode, ale aj fyzická práca v záhrade.

V apríli 2020 mali naši žiaci možnosť vybrať si z troch zadaní: zúčastniť sa na pokuse o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy s cieľom zjednotiť celý svet pomocou 30-minútového online cvičenia, zapojiť sa do aktivity MŠVVaŠ SR (z iniciatívy Európskej komisie) #BeActiveAtHome zverejnením ukážky na Twitter alebo Instagram, ako ostať fit alebo sa zapojiť do olympijského online kvízu (https://www.olympic.sk/kvizy), ktorý pripravil Slovenský olympijský zväz a športový výbor.

V máji 2020 si môžu naši žiaci vybrať pre seba vhodné cvičenia z aplikácie Ministerstva školstva HybSaDoma.sk, ktorú 24.04.2020 spustilo na svojom portáli www.ucimenadialku.sk na pomoc učiteľom telesnej výchovy. Na vhodný obsah cvičení vo verejnej sekcii dozerá Určite prenesieme niektoré inšpiratívne cviky aj na hodiny telesnej výchovy.

Na záver dva citáty od našich žiakov:
„Celkovo, počas týchto dní, sa snažím robiť čo najviac fyzickej práce okolo domu a často aj cvičím, teda nezaostávam ani v samoštúdiu telesnej výchovy :-).“
„Snažím sa najčastejšie ako sa dá vyjsť von. Prechádzku a beh považujem za skvelú činnosť na uvoľnenie, rozmýšľanie a na zlepšenie nálady (vždy to zaručene pomôže).“

Fotogaléria