Vianočná akadémia Gymnázia Janka Kráľa

Čas adventu a blížiacich sa vianočných sviatkov sme si spríjemnili 17.12.2019 v priestoroch auly našej školy. Žiaci gymnázia si pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy pripravili Vianočnú akadémiu. V predvianočnom čase študenti preukázali svoje tanečné, hudobné, spevácke, recitačné či tanečné talenty.

Akadémia sa začala slávnostnou básňou, ktorú predniesla B. Muchová z III.A. Mnoho študentov našej školy sa venuje hudbe. Ján Dodok z II.A nám zahral na gitare Preludium, skladbu Biele Vianoce nám interpretovali M. Valent z II.A hrou na saxofón s klavírnym sprievodom I. Pintera z I.B. Študenti A. Jurík I.A, A. Herdová I.A, O. Kováč II.B s klavírnym sprievodom A. Kramárovej z III.A nám na husliach zahrali skladbu Canto di Gloria. Svoje jazykové schopnosti predviedli recitáciou básní a vlastnou tvorbou žiaci E. Debnárová III.A, H. Krausová VIII.D a Š. Kéry III.B. Krásne kultúrne popoludnie spestrili svojim tanečným umením členky skupiny Piruett - V. Dubcová III.A, J. Košútová II.A, H. Krausová VIII.D a sympatický country tanec nám zatancovali naše maturantky z VIII.D - H. Krausová, L. Kozolková, L. Šubová a V. Kičková. Na záver nám zaspievali tradičné koledy študenti zo všetkých ročníkov: Š. Kováč, O. Kováč, M. Škvarek, A. Rajtar, M. Ďuráč, A. Kramárová, J. Košútová, H. Krausová, A. Chrenová, L. Furdová, D. Huňadyová, V. Bugárová. O hudobný sprievod sa postarali A. Jurík, Š. Kováč a O. Kováč. Technickú podporu zabezpečili študenti z III.B triedy - T. Hudec a S. Švec. Veľké poďakovanie patrí V. Dubcovej, predsedníčke ŽŠR, ktorá sa obetavo postarala o sprievodné slovo a organizáciu akadémie.

Vďaka patrí nielen pedagógom pripravujúcim program, ale hlavne vynikajúcim študentom, ktorí preukázali svoje umelecké schopnosti, zodpovednosť a ochotu.

Prežili sme krásne kultúrne popoludnie, ktoré bude v nás ešte dlho evokovať príjemné pocity a emócie.

Vedenie školy ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii Vianočnej akadémie.

Vianočná akadémia 2019