Začiatok školského roka 2019/20

Nový školský rok 2019/20 sme začali v aule nášho gymnázia študentskou hymnou Gaudeamus igitur. Slávnostnú akadémiu otvorila krátkym príhovorom predsedníčka Žiackej školskej rady Viktória Dubcová. Slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. Privítala všetkých študentov, zvlášť sa prihovorila nastupujúcim prvákom. Vo svojom prejave okrem iného pripomenula aj významné výročia, ktoré si v roku 2019 pripomíname - 75. výročie SNP, okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy, 1. september – Deň prijatia Ústavy SR a 30. výročie Nežnej revolúcie. Slávnostná akadémia bola ukončená hudobným vystúpením bratov Šimona a Ondreja Kováčovcov. Tóny ich tanga dali definitívnu bodku za bezstarostnými prázdninami.

Fotogaléria