Angličtina je oveľa viac ako učebný predmet

Je to nevyhnutný nástroj na komunikáciu s ostatnými študentmi z celého sveta. Je výborné, keď v tomto období dištančného vzdelávania žiaci majú príležitosť vstúpiť do online jazykovej učebne, kde počas hodiny a po nej študenti nielen používajú angličtinu a zdokonaľujú sa v komunikačných schopnostiach, ale navzájom sa aj spoznávajú, učia sa úcte a tolerancii rozmanitosti.

24.11. sa žiačky III. B zapojili do zaujímavého projektu vydavateľstva Pearson. Live Classes je jedinečný celosvetový vzdelávací projekt angličtiny pre študentov stredných škôl a ich učiteľov.

Išlo o hodinu angličtiny vedenú rodeným hovorcom, na ktorú sa v uvedený čas pripojili k online triede, kde sa stretli naživo s ďalšími skupinami študentov z rôznych častí sveta. Tematicky bola hodina zameraná na každodenný život študenta na univerzite, výdavky spojené so štúdiom na vysokej škole v danej krajine, študenti sa mohli vyjadriť k tomu ako ich krajina podporuje vysokoškolské štúdium a zamyslieť sa nad tým, ako môžu počas vysokoškolského štúdia ušetriť peniaze na náklady na štúdium. Svoje názory mohli online zdieľať so študentmi z rôznych krajín, ktorí boli účastníkmi lekcie.

Dievčatám ( keďže ide o čisto dievčenskú skupinu :) ) sa hodina veľmi páčila, aj keď si na ňu museli trošku "privstať", keďže začínala o 7:30 ráno. Ich reakcia bola: "Kiež by takých hodín bolo viac!" Budeme sa snažiť! Aj pre učiteľa je to výzva a záujem žiakov je pre nás ďalšou motiváciou.

Mgr. Alena Rakovská

Fotogaléria