Fyzická podpora mladej generácie na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Európsky týždeň športu sa koná každoročne, je organizovaný Národným športovým centrom, ktorého cieľom je nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie ešte vyšší dôraz na dôležitosť pohybu, na fyzické aj duševné zdravie.

Aj žiaci GJK sa 14. septembra 2020 zapojili do 6. ročníka # BE ACTIVE aerobikovými a jogovými cvičeniami.. Akcia začala o 9.00 hod. vo vonkajších priestoroch školy. Deň plný pohybu začali žiaci 2. ročníka. Keďže pandémia spôsobila dlhšiu prestávku od organizovaného cvičenia, začali rozcvičkou. Precvičovateľkou bola inštruktorka Deniska z Dela štúdia. Po precvičení celého tela prešli po pár minútach do rýchlejšieho aerobikového tempa so spolužiačkou, štvrtáčkou Viktóriou. Postupne sa vystriedali všetky štyri ročníky. Štvorhodinové cvičenie ukončili nesmelí prváci, ktorí sa ešte len oboznamujú s našimi športovými aktivitami. Napriek tomu podali super výkony a úsmev na tvári mali po celý čas.

Táto vynikajúca športová akcia mala podporu Nitrianskeho samosprávneho kraja, od ktorého sme dostali dotáciu v projekte Fyzická podpora mladej generácie. Prostredníctvom tohto projektu nakúpime ďalšie športové potreby a pomôcky pre našich študentov, aby sme u nich ešte viac podporili záujem o cvičenie, o vykonávanie pohybovej aktivity, a tým prispeli k znižovaniu výskytu civilizačných chorôb. Šport je aktivita, ktorá spája ľudí bez ohľadu na ich zázemie.

Autor: Mgr. Ľ. Minárová

Fotogaléria

Video ukážka