iBobor 2020

V dňoch 10. 11. 2020 a 12. 11. 2020 sa študenti našej školy zapojili do 14. ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2020. Z dôvodu dištančného vzdelávania na Slovensku prebiehala súťaž online. Zapojilo sa do nej 10 študentov. Súťažili v dvoch kategóriách:

  • junior (3 žiaci – 1. a 2. ročník štvorročného štúdia),
  • senior (7 žiakov - 3. a 4. ročník štvorročného štúdia).

Počet súťažiacich sa oproti minulým rokom znížil, potešila nás kvalita výsledkov súťažiacich.

V kategórii Junior boli úspešní:

Meno a priezvisko Trieda Celkový výsledok
Tomáš Zölder II.B 54,69 bodov, 82. percentil
Ivan Pinter II.B 54,69 bodov, 82. percentil

V kategórii Senior boli úspešní:

Meno a priezvisko Trieda Celkový výsledok
Jozef Kraus IV.B 80,00 bodov, 100. percentil
Tomáš Trubáčik IV.B 73,34 bodov, 100. percentil
Šimon Strieška IV.B 68,34 bodov, 99. percentil
Ján Dodok III.A 56,35 bodov, 92. percentil
Adela Kramárová IV.A 53,36 bodov, 89. percentil

Cieľom súťaže je podporiť u študentov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Snaží sa u nich prehĺbiť záujem o informatiku, rozvíjať ich informatické zručnosti pri riešení praktických úloh s využitím IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa, ako aj v bežnom živote.