Študenti Gymnázia Janka Kráľa budú reprezentovať okres Zlaté Moravce v olympiádach v anglickom a nemeckom jazyku

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v cudzom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov, umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni a prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov. Súťaž je založená na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Organizuje sa ako predmetová súťaž jednotlivcov a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom.

V tomto školskom roku sa kvôli pandemickej situácii aj v tejto oblasti zmenili podmienky a súťaž musí prebiehať v online priestore. Pre žiakov, ich učiteľov, ako aj pre členov komisií a usporiadateľov je to nová výzva, ako umožniť talentovaným žiakom ukázať, čo dokážu.

Na okresnom škole OAJ sa zúčastnili žiaci z Gymnázia J. Kráľa, Obchodnej akadémie Zlaté Moravce a Strednej odbornej školy obchodu a služieb Zlaté Moravce.

Víťazi OK budú náš okres reprezentovať v krajskom kole. A toto sú mená víťazov:
1. miesto OK OAJ kategória 2A: Albert Jurík, GJK
1. miesto OK OAJ kategória 2B: Šimon Strieška, GJK
1. miesto OK ONJ kategória 2B: Adam Kanička, GJK

Do krajského kola ONJ v kategórii 2C postupuje priamo zo školského kola Petra Astrid Micheľ.

Víťazom blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

Mgr. A. Rakovská