Zlatomoravskí gymnazisti v Letnej škole

V dňoch 24. – 26.5. 2021 sa 15 prvákov Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach zapojilo do Letnej školy pod názvom Povodne a zmena klímy, ktorú pripravila Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPÚ Nitra.

Cieľom letnej školy bolo upriamiť pozornosť žiakov na prejavy a dopady zmien klímy. Z prednášok sme sa dozvedeli, čo všetko vplýva na výskyt povodní a zmenu klímy, čo všetko vyvoláva klimatickú krízu. Skúsení lektori nás naučili, ako mapovať zmeny klímy a poukázali na opatrenia, ktoré možno urobiť, aby sme predchádzali prírodným katastrofám.

Prednášky boli doplnené praktickými cvičeniami, ktoré sme vypracovávali v popoludňajších hodinách.

Program:

Prvý deň:

Témy prednášok: Video – inšpirácia, Pozemkové úpravy, Monitoring zložiek životného prostredia.

Druhý deň:

Témy prednášok: Voda a pôda, Praktické cvičenia - určovanie pôdnych druhov hmatovou skúškou - infiltrácia (vsakovanie) vody do pôdy.

Tretí deň:

Témy prednášok: Priestorová databáza krajinných prvkov, Kvíz, Záverečné vyhodnotenie.

Plagát:

Letná škola - program (.pdf, 228 kB)

Po troch dňoch vyčerpávajúcich prednášok a riešení domácich zadaní odchádzali prváci plní dojmov, nových skúseností o pôde a vode. Online spoznali nových spoluriešiteľov z Michaloviec, Starej Ľubovne a Nitry.

Chceme poďakovať pracovníkom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPÚ Nitra za ich prístup, usmerňovanie žiakov pri praktických prácach i za pochvalné slová pri spätnej väzbe zaslaných úloh. V budúcnosti sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

Autor: RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Fotogaléria