Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore C&A Foundation v spolupráci s Nadáciou Ekopolis

Logo Nadácie Ekopolis Logo Deutsche Telekom

Zveľadenie zeleného areálu školy

V školskom roku 2020/2021 sa aj napriek nepriaznivým pandemickým podmienkam v areáli našej školy usilovne pracovalo a snažili sme sa o zveľadenie školského areálu. V areáli Gymnázia Janka Kráľa boli vysadené rôzne druhy okrasných drevín a ovocných stromov, hrušky, jablone, slivky či moruša. Z okrasných drevín bola zasadená katalpa bignóniovitá, ľaliovník tulipánokvetý, ginko biloba, magnólia a muchovník lamarkov.

Hlavným cieľom projektu je získavanie ucelenej predstavy o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch, procesoch a zákonitostiach vo vzdelávacom procese. Ďalším dôležitým faktorom je posilňovanie pocitu zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, poznať praktický význam živých organizmov pre život človeka. Žiakom približujeme lokálne ovocné odrody, ich význam a praktické využite, ovocie významný článok vo výžive, doma vypestované ovocie bez pridania chémie oproti ovociu z hypermarketov. Z hľadiska umiestnenia plánovaných stromov je to zvuková bariéra na zníženie hlučnosti od hlavnej cesty, estetický aspekt a tak isto tienenie školy, čo má význam hlavne v teplých letných mesiacoch.

Fotogaléria