Projekt Záložka spája školy

Organizátori projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská pedagogická knižnica.

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy: Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu.

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Literárne osobnosti môjho regiónu.

Realizácia projektových aktivít: na základe prihlášky nám bola pridelená ako partnerská škola Gymnázium na Alejovej ulici v Košiciach. Počas niekoľkých týždňov pracovali žiaci I.A a I.B triedy na hodiných umenia a kultúry, ale aj vo svojom voľnom čase na tvorbe záložiek, ktoré prezentujú takmer 50 kultúrnych osobností nášho regiónu. Zoznam osobností žiaci dostali a sami si vybrali, koho predstavia svojim košickým priateľom. Museli si naštudovať dostupné informácie, niektorí čerpali aj z osobných rozhovorov s významnými ľuďmi. Bolo veľmi zaujímavé pozorovať zručnosť a nápaditosť žiakov v takejto umeleckej aktivite. Hotové záložky sú krásne, inšpiratívne, vedú čitateľa k tomu, aby siahol po knihe, ktorú autor napísal. Nakoniec sme záložky zabalili a poslali žiakom a pedagógom našej partnerskej školy. Teraz budeme čakať na ich práce, aby sme sa dozvedeli o literárnych osobnostiach košického regiónu.

Sprievodné akcie projektu: žiaci navštívili Park Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, pozreli si bustu tohto štúrovského autora a cintorín v Zlatých Moravciach, kde pri pomníku J. Kráľa vzdali úctu básnikovi, po ktorom je pomenované aj naše gymnázium.

Fotogaléria