Rodičovské združenie pri GJK podporilo DEŇ JANKA KRÁĽA

Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa v zastúpení vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry zorganizovali pre žiakov prvého ročníka webinár s vlastnou tvorbou pod názvom „Deň Janka Kráľa“. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, konal sa 23. novembra 2021. Druháci a tretiaci tak nadviazali na podujatie, ktoré sa pod rovnakým názvom konalo v máji minulého školského roka a ohlasy naň boli viac ako priaznivé. Aj tentokrát bol projekt pripravený pre žiakov prvého ročníka.

História Zlatých Moraviec aj nášho gymnázia je úzko spätá s osobou významného romantického básnika, preto sme pripravené aktivity prepojili so životom a tvorbou Janka Kráľa. Žiačky z II. A triedy V. Škoríková a A. Taušová si pripravili úvodnú prezentáciu, v ktorej žiakov oboznámili so základnými informáciami zo života a tvorby tohto významné štúrovského básnika. Najpodstatnejšia časť prezentácie sa venovala pôsobeniu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Aby prítomní žiaci neostali len v pozícii divákov, k slovu sa dostali počas kvízu, ktorým si prezentujúce dievčatá overili ich pozornosť.

Druhá časť programu mala umelecký charakter. Započúvali sme sa do krásnych romantických básní v podaní S. Jehlára z III. A a M. Kuterkovej z II. A. Súčasťou literárneho pásma bol hudobný sprievod, o ktorý sa postaral A. Jurík (III. A).

Vyvrcholením projektu bola vlastná tvorba študentov gymnázia. Aspoň na chvíľu sa mohli vcítiť do roly básnika a ukázať svoju tvorivú stránku osobnosti. Výsledky ich práce následne posúdila „odborná porota“ zložená z účinkujúcich pod dohľadom vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry. Autorkami najlepšej básne sa stali R. Orgoníková a S. Tižňovská z I. B, 2. miesto obsadili N. A. Nevínová a V. Homolová z I. A a z 3. miesta sa tešili B. Molnárová a D. Drienovská opäť z I. A. Nádejným poetkám srdečne gratulujeme!

Bodku za celou akciou dala moderátorka programu Valentína Bugárová (III. A) veršami z básne Janka Kráľa s názvom Fakľa: „Ber fakľu, zažíhaj svetlá – nech zem sa v nebo premení!“

Projekt sa vydaril a ukázal, že myšlienky romantického básnika môžu byť inšpiratívne aj pre mladých ľudí žijúcich v 21. storočí. Poďakovanie patrí vyučujúcim, ktorí koordinovali realizáciu a priebeh projektu, Nitrianskemu samosprávnemu kraju za finančnú podporu a v neposlednom rade všetkým účinkujúcim, ktorí zachovali dekórum tejto dôstojnej akcie.

Autor: Mgr. T. PoliakováFotogaléria