Rovesnícke vzdelávanie v rámci projektu Ekoalarm

Dňa 27. 10. 2021 sa na našej škole uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie v rámci projektu Ekoalarm. Do tohto projektu naša škola vybrala žiakov z 2. A triedy. Ich úlohou bolo objasniť starším a mladším spolužiakom problematiku systému zberu triedeného odpadu. Žiaci mali možnosť získať dostatok informácií o odpadoch nielen formou mentorovania, ale do problému sa mohli vžiť aj vďaka interaktívnym úlohám, ktoré pre nich mali druháci prichystané – napr. skladali básničky na tému triedenie odpadu, či testovali si svoje vedomosti z danej problematiky prostredníctvom aplikácie Kahoot.

Hlavným cieľom realizovanej aktivity bolo podnietiť v žiakoch sebadôveru a nezávislosť, ktorá všetkým zúčastneným umožní byť zodpovednými nielen za seba, ale aj za ostatných. Vďaka projektu Ekoalarm sme dostali príležitosť vytvoriť si v našom školskom prostredí priestor, kde sa všetci môžeme cítiť dobre, bezpečne a rešpektovane. Túto príležitosť plánujeme aj ďalej využiť, a preto budeme v rovesníckom vzdelávaní (modul č. 2) pokračovať opäť v januári, na čo sa už teraz tešíme!

Mgr. Ľ. Minárová, K. Kováčová II.A


Fotogaléria