Kontakty

Škola

Gymnázium Janka Kráľa
SNP 3
953 42 Zlaté Moravce
IČO: 00160482
DIČ: 2021037733

Logo školy

Zriaďovateľ

Vedenie školy

037 / 64 23 015

gjkzm@gjkzm.sk

Prijímanie, preverovanie a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, námety, pripomienky, sťažnosti adresujte na: gjkzm@gjkzm.sk

Ďalšie kontakty

Zástupca riaditeľky školy:

037 / 63 23 466

Ekonomické oddelenie:

037 / 64 22 540

Vedúca školskej jedálne:

0903 532 417