Profil verejného obstarávateľa

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona

Zverejnené Predmet Prílohy
12.8.2014 Maľovanie priestorov školy Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 263 kB)
30.7.2014 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 290 kB)
15.7.2014 Poskytovanie konzultačnej činnosti Konzultantom pre riadenie projektu a Konzultantom pre odborné aktivity Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 277 kB)
15.7.2014 Chemicko-biologické laboratórium Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 245 kB)
15.7.2014 Publicita a informovanosť Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 255 kB)
15.7.2014 Monitoring Chémia Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 214 kB)
15.7.2014 Chemikálie a iný spotrebný materiál Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 263 kB)
10.6.2014 Nákup elektrického konvektomatu 10xGN1/1 Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 267 kB)
6.6.2014 Doplnenie knižničného fondu Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 505 kB)
18.2.2014 Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 206 kB)
18.12.2013 Dodanie počítačov a LCD monitorov Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 62 kB)
18.12.2013 Dodanie školských tabúľ Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 81 kB)
17.12.2013 Dodanie počítačových stolov a stoličiek Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 81 kB)
17.12.2013 Dodanie počítačov Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 62 kB)
17.12.2013 Dodanie kancelárskych stolov a stoličiek Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 80 kB)
17.12.2013 Dodanie počítačov a dataprojektorov Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 63 kB)