Globe Games 2022 v Zbirohu v Českej Republike

V dňoch 26. 5. - 29. 5. 2022 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) Games. Stretnutie je vyvrcholením programu GLOBE v Českej republike a má byť zdrojom inšpirácie, motivácie, zážitkov a priestorom pre nadviazanie nových kontaktov. Gymnázium Janka Kráľa sa zúčastnilo tohto stretnutia prvýkrát a patrilo k veľmi úspešným tímom. Naše šikovné študentky z 2. A triedy Adela Tenkelová a Viktória Ďurišová prezentovali svoje bádateľské poznatky v téme Vplyv klimatických zmien na pučanie rôznych druhov stromov. Pozorovali stromy pagaštan konský a brezu previsnutú v období jari a sledovali, ako sa menia púčiky na vybraných stromoch počas zmien teploty a zrážok. Výsledky pozorovania v rovnakých podmienkach im prezradili rôzne spoločné, ale aj odlišné zmeny vo vývine púčikov. Ďalší náš úspešný tím v zložení Aneta Taušová, Diana Šabová, Kristína Kováčová, Vanesa Kandráčová v téme Vplyv čistoty vody na organizmy žijúce v rieke Žitava vychádzal z polročného pozorovania vody v centre nášho mesta. Pravidelným meraním a pozorovaním toku zistili, že vplyvom počasia sa mení nielen hladina vody, ale aj jej fyzikálne a chemické vlastnosti (napr. teplota, priehľadnosť, zloženie, vegetácia vody). Dôkladné pozorovanie im ukázalo, že dôsledok týchto zmien pôsobí aj na život organizmov žijúcich v tejto rieke.

Základná škola J. V. Sládka v Zbirohu hostila 4 dni približne 30 tímov z Holandska, Ukrajiny, Slovenska a Čiech spolu s ich učiteľmi a odborníkmi z univerzít, zo vzdelávacieho centra TEREZA a ďalšími nadšencami bádania, ktorí pomáhajú zlepšovať životné prostredie vo svojom okolí.

Vo štvrtok 26. 5. 2022 prebehla v poobedňajších hodinách registrácia účastníkov a ubytovanie na základnej škole v Zbirohu. Po večeri sme sa všetci stretli v miestnom kine na Slávnostnom otvorení, kde nás oboznámili s organizačnými pokynmi a predstavili nám jednotlivé tímy formou krátkych videí. Sprievodný hudobný program sa niesol v podaní miestnej hudobnej školy.

Piatok 27. 5. 2022 bol dňom, kedy sa konala študentská konferencia. Pred jej začatím sa uskutočnilo slávnostné otvorenie, ktorého špeciálnymi hosťami boli minister školstva ČR Peter Gazdík a zástupca kultúry Veľvyslanectva USA v ČR Todd Jurkowski. Tímy boli rozdelené podľa tém do jednotlivých tried, kde prezentovali poznatky a skúsenosti zo svojej bádateľskej praxe pred komisiou a ďalšími globákmi. Poobedňajšie aktivity pokračovali ďalšou časťou študentskej konferencie, zvanou trhovisko. Tu naše dievčatá prezentovali svoje poznatky prostredníctvom posteru a predviedli aj svoju muzikálnosť spevom slovenských ľudových piesní a hrou na gitare. Slávnostné zakončenie konferencie prebehlo gúľaním „zemegule“ od základnej školy ulicami Zbirohu až na námestie. Z dôvodu nepriaznivého počasia boli organizátori nútení presunúť slávnostné odovzdávanie certifikátov do veľkej telocvične, kde sme sa stretli až po večeri. Deň zavŕšila fyzikálna show, na ktorej mohli študenti pozorovať rôzne pokusy.

V sobotu 28. 5. 2022 sme si vybrali rôzne terénne workshopy v okolí Zbirohu. Študentky našej školy zaujala Cesta do praveku, kde si prehĺbili svoje znalosti z oblasti geológie a dozvedeli sa ďalšie zaujímavosti o vývoji našej planéty. Náučná cesta pod korunami stromov v Zbirohu zaujala A. Tenkelovú a V. Durišovú. Dievčatá si vyskúšali svoje praktické zručnosti v oblasti fenológie. Tím v zložení A. Taušová, K. Kováčová, V. Kandráčová, D. Šabová si vybral workshop Pozorovanie vodných mikroorganizmov, na ktorom si dievčatá overili svoje poznatky v praxi pozorovaním mikroorganizmov vo vodnom prostredí. Poobede sme venovali prednáške s názvom Čo spolu dokáže človek a jeho štvornohý kamarát, v rámci ktorej sme sa dozvedeli zaujímavosti z chovnej stanice psov HUSKY. Sobotný večer ukončilo neformálne záhradné posedenie s ostatnými účastníkmi konferencie. Opekačku sme začali spoločnou hrou „Poznaj svojho učiteľa“ a pokračovali vo veselej zábave.

Nedeľa 29. 5. 2022 sa v Zbirohu niesla v duchu raňajok, balenia a lúčenia. Nás však ešte čakala vytúžená návšteva stovežatej Prahy, srdca Európy. Videli sme Karlov Most, Staromestské námestie, Orloj, Radnicu, Kostol sv. Mikuláša, Chrám Matky Božej pred Týnom i Václavské námestie.

Plní zážitkov, skúseností, poznatkov, kamarátstiev a motivácie sme sa vrátili domov do Zlatých Moraviec a plánujeme ďalšie bádateľské aktivity, ktorými sa budeme prezentovať na najbližšej konferencii s medzinárodnou účasťou v školskom roku 2022/23.

Mgr. Ľ. Minárová


Fotogaléria