Koordinátorka školských projektov Erasmus+

Mgr. Viera Mihalková
Koordinátorka školských projektov Erasmus+

viera.mihalkova@gjkzm.sk

Mgr. Viera Mihalková

Partnerské organizácie

Projekty realizované Gymnáziom Janka Kráľa