Projekt KA101 Mobilita jednotlivcov


Plánované mobility a partnerské návštevy v rámci akreditovaného projektu Erasmus+ v tomto školskom roku

Po získaní akreditácie do roku 2027 sme vypracovali žiadosť o finančnú podporu mobilít, ktoré vedú k naplneniu nami stanovených cieľov v rámci programu Erasmus+. Prvý projekt v rámci akreditácie budeme realizovať 15 mesiacov, od 1. júna 2023 do 31. augusta 2024.

 

Videopozdrav od nášho partnera z projektu Erasmus+

 
Banner ilustrujúci aktivity učiteľov v rámci projektu Erasmus+ KA101 Mobilita jednotlivcov V rámci projektu Erasmus+ KA101 Mobilita jednotlivcov sme vytvorili banner, ktorý ilustruje aktivity a program učiteľov počas pobytu na Kréte

 
Projektový manažment pre interkultúrne výmenné projekty v Európe Štruktúrovaný kurz, zameraný na nadobudnutie kompetencií v oblasti projektového manažmentu programov Erasmus+, bol organizovaný hamburským Inštitútom European Teacher Training UG na gréckom ostrove Kréta. ...viac
 
Vyhodnotenie dotazníka k projektu KA101 Vyhodnotenie dotazníka k projektu KA101 s názvom Získanie a rozvoj interkultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti projektového manžmentu na európsky rozvoj Gymnázia Janka Kráľa


Autor dotazníka: Viera Mihalková, Renáta Kunová
Respondenti: žiaci 2. a 3. ročníka (101 žiakov)
...edotazník
 
Do mobility v rámci programu ERASMUS+ KA101 sa zapájajú 3 učitelia našej školy Vlajka Európskej únie a text: Spolufinancované z programu Európskej únie Erasmus+ Po úspešne prebiehajúcom projekte s rakúskou školou začíname realizovať ďalší projekt. Národná agentúra udelila našej škole grant na vzdelávaciu mobilitu pedagogických zamestnancov. Práca na projekte s názvom Získanie a rozvoj interkultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti projektového manažmentu na európsky rozvoj Gymnázia Janka Kráľa sa rozbehla v decembri a trvá 24 mesiacov
...viac