Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa

Informácie

Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa
Adresa: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, 953 42
IČO: 42428246
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Výbor rodičovského združenia

Predseda: Mgr. Gabriel Orlík
Tajomník: Mgr. Ľudmila Minárová – zástupca pedagogického zboru
Hospodár: Ing. Miriam Tencerová

Členmi RZ sú rodičia, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach.

Rodičovské združenie

Dňa 3. októbra 2022 o 15:30 hodine sa uskutoční plenárne a triedne rodičovské združenie Gymnázia Janka Kráľa.

Program:

  • Plenárna schôdza
  • Triedne schôdze

Informácie v rámci triednych schôdzí:

  • 1. ročník — všeobecné pokyny k adaptácii na stredoškolské štúdium, informácie k lyžiarskemu kurzu
  • 2. ročník — výchovno-vzdelávacie výsledky — aktuálne problémy
  • 3. ročník — výchovno-vzdelávacie výsledky — aktuálne problémy
  • 4. ročník — informácie o maturitných skúškach
 
2% dane Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia, aj v kalendárnom roku 2022 občianske združenie Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa so sídlom SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce prijíma finančné prostriedky prostredníctvom poukázaných 2 % z dane, ktoré v spolupráci so školou použijeme na zakúpenie učebných pomôcok a školskej techniky pre našu školu. Za Vašu snahu nám pomôcť Vám vopred ďakujeme.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (.pdf)