Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa

Informácie

Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa
Adresa: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, 953 42
IČO: 42428246
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Výbor rodičovského združenia

Predseda: Mgr. Gabriel Orlík
Tajomník: Mgr. Ľudmila Minárová – zástupca pedagogického zboru
Hospodár: Ing. Miriam Tencerová

Členmi RZ sú rodičia, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach.

Rodičovské združenie

Dňa 13. apríla 2023 od 15:00 do 17:00 hodiny sa uskutoční rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa.

Po dohode s triednym učiteľom sú možné stretnutia počas dňa.

Program triednej schôdze rodičovského združenia

 1. informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov,
 2. poukázanie 2 % z dane pre občianske združenie pri GJK
 3. rôzne
  1. ročník
   • vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu
  2. ročník
   • výber voliteľných predmetov na nasledujúci školský rok
   • realizácia kurzu športových aktivít – jún 2023 - Štúrovo
  3. ročník
   • výber voliteľných predmetov na nasledujúci školský rok
   • príprava KOŽAZ – máj 2023 – Pieniny
  4. ročník
   • informácie k ústnym maturitným skúškam
 
2 % dane pre Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa

Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia, aj v kalendárnom roku 2023 občianske združenie Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa so sídlom SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce prijíma finančné prostriedky prostredníctvom poukázaných 2 % z dane, ktoré v spolupráci so školou použijeme na zakúpenie učebných pomôcok a školskej techniky pre našu školu. Za Vašu snahu nám pomôcť Vám vopred ďakujeme.