Zoznam krúžkov v školskom roku 2023/2024

Názov Vedúci krúžku
Basketbal Mgr. Marián Hodoši
Konverzácie z nemčiny Mgr. Viera Mihalková
Kreatívny krúžok Mgr. Ivana Šovčíková
Krúžok finančnej gramotnosti RNDr. Klement Chren
Matematický krúžok RNDr. Renáta Kunová, PhD.
Matematicko-informatický krúžok PaedDr. Ivan Kreškóczi
PEER krúžok Mgr. Andrea Holecová
Prírodovedný krúžok Mgr. Jozefína Kováčová
Šachový krúžok Mgr. Ľuboš Debnár
Športový krúžok Mgr. Ľudmila Minárová
Tvorba školského časopisu Mgr. Tatiana Poliaková
Volejbalový krúžok Mgr. Viera Mihalková
Zdravotnícky krúžok RNDr. Monika Gáliková