Projekt KA229 Malé strategické partnerstvá


Spoluúčasť rakúskych a slovenských študentov na projekte Erasmus+ nám otvorila nové horizonty v oblasti medzinárodnej spolupráce Náš projekt Student motivation across borders – an Austrian-Slovak collaboration realizovaný v rámci programu Erasmus+ vstúpil do finálnej fázy. Prebehli posledné úpravy v záverečnej správe, ktorá bola ohliadnutím za dvojročným úsilím a rekapituláciou všetkých aktivít, ktoré sme v spolupráci s rakúskym partnerom HLW Tulln zrealizovali. ... viac
 
Prezentácia: (.pdf, 1,38 MB), (.pptx, 1,02 MB)
 
Európsky deň jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa Celkový pohľad na súťažiacich pri súťažných stoloch Šiesty ročník úspešnej a inšpiratívnej jazykovej súťaže sa konal 26. 9. 2019 pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v priestoroch novej telocvične GJK. Po roku sme opäť privítali žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ zlatomoravského okresu, ale aj žiakov ZŠ z Tlmáč, Vrábľov a Levíc ...viac
 
Erasmus+ otvoril bránu jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa Ice-breaking, prvé stretnutie študentov v aule gymnázia „Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov projektu, do ktorého sa zapojilo Gymnázium J. Kráľa a partnerská škola HLW Tulln z Rakúska. Cieľom projektu je používanie inovatívnych postupov pri jazykovom vzdelávaní, v oblasti digitalizácie, sociálnej komunikácie, ako aj spoznávanie hodnôt Európskeho kultúrneho dedičstva ...viac
 
Školská správa SELFIE 2019/2020 (.pdf, 781 kB) Vyhodnotenie online dotazníka k téme využívania digitálnych technológií pomocou nástroja SELFIE
 
Erasmusday v spolupráci s rakúskym partnerom projektu ERASMUS+ Logo Erasmusdays – 15. – 17. october 2020 V realizácii projektu ERAMSUS+ KA229 – strategické partnerstvá pokračujeme úspešne aj napriek pandemickej situácii. Naša spolupráca s partnerskou školou sa v rámci projektu preniesla do virtuálneho prostredia, komunikujeme cez SKYPE, MS Teams a aktivizujeme sa na platforme eTwinnig ...viac
 
Erasmus+ aktivita: Beseda s veľvyslancom SR v Londýne Vyučujúce cudzích jazykov pri online besede s Mgr. Ľubomírom Rehákom, PhD. „Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov medzinárodného projektu, do ktorého je naša škola zapojená. Keďže nám súčasná situácia nedovoľuje uskutočniť naše naplánované spoločné aktivity, prešli sme so vzájomnou spoluprácou do online priestoru ...viac
 
Mgr. Mihalková a žiaci IV.A v učebni ERASMUS+ formou virtuálnych vzdelávacích aktivít V apríli 2021 sme sa v rámci aktivity C3 nášho projektu Erasums+ tešili na 5-dňové stretnutie našim rakúskym projektovým partnerom v Bruseli. Náš prvý projekt, ktorý sme realizovali pod hlavičkou Erasmus+, skomplikovala pandemická situácia ...viac
 
Mgr. Jana Kotorová, MSc. – pohľad na displej počas videokonferencie Beseda v rámci Erasmus+ s Mgr. Janou Kotorovou, MSc. Dňa 27.4.2021 bolo naše vyučovanie ozvláštnené prednáškou a besedou v rámci medzinárodného projektu Erasmus+, do ktorého je naša škola zapojená. Išlo o prednášku na tému Práca v Európskej únii a práca v zahraničí. Triedy tretieho a štvrtého ročníka dostali možnosť porozprávať sa s Mgr. Janou Kotorovou, MSc. ...viac
 
Activity C3 - Project week in Brussels V apríli 2021 sa malo v rámci aktivity C3 nášho projektu Erasums+ uskutočniť 5-dňové stretnutie s našim rakúskym projektovým partnerom v Bruseli. V dôsledku pandemickej situácie realizujeme virtuálnu spoluprácu prostredníctvom platformy eTwinning ...viac