Spoluúčasť rakúskych a slovenských študentov na projekte Erasmus+ nám otvorila nové horizonty v oblasti medzinárodnej spolupráce

Náš projekt Student motivation across borders – an Austrian-Slovak collaboration realizovaný v rámci programu Erasmus+ vstúpil do finálnej fázy. Prebehli posledné úpravy v záverečnej správe, ktorá bola ohliadnutím za dvojročným úsilím a rekapituláciou všetkých aktivít, ktoré sme v spolupráci s rakúskym partnerom HLW Tulln zrealizovali. Nové obzory sa nám začali otvárať už pri vzájomnom spoznávaní partnerských škôl ešte pred podpisom zmluvy a nepochybne najväčším zážitkom pre všetkých zúčastnených bola intenzívna príprava na mobilitu rakúskych študentov u nás na Slovensku, ktorá prebehla hneď tri týždne po podpise zmluvy. Popri účasti na súťaži k Európskemu dňu jazykov v bilaterálnych hodnotiacich komisiách, prípravných a následných workshopoch sme chceli našim partnerom ukázať všetko krásne a hodnotné v našom okolí, na čo sme právom hrdí. Zubria zvernica, Národný žrebčín a zámok Topoľčianky, Vinárske závody a ich prevádzka, benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku ako i Tekovská kúria s prezentáciou slovenských jedál zanechali v účastníkoch z oboch škôl hlboké pozitívne stopy. Rakúski partneri boli nadšení ukážkou slovenskej ľudovej hudby a národnej kuchyne počas spoločného slovenského večera. Veľmi nás teší, že spolu so svojimi študentmi chcú opäť navštíviť tieto miesta a znovu sa zapojiť do našej súťaže.

Vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu a s tým súvisiaci zákaz vycestovania sa naša spolupráca presunula do virtuálneho sveta a pokračoval formou online komunikácie. Hoci boli naše plány iné a v predstavách sme sa s našimi žiakmi videli na druhej mobilite v Tullne a na tretej mobilite v Bruseli, spolupráca prenesená do digitálneho priestoru priniesla žiakom mnoho nových poznatkov a zručností. Beseda s veľvyslancom SR vo Veľkej Británii, tvorba pouličného umenia, filmy, kvízy a prezentácie o Bruseli, kultúrne dedičstvo oboch krajín, ale aj tvorivé workshopy na témy Motivácia, Práca a život v zahraničí, Belgická kuchyňa s prípravou wafflí sú len niektorými príkladmi virtuálnych aktivít. Výstupy týchto akcií sme prezentovali v Twinspace na platforme eTwinnig, na padletoch, ktoré zostávali živé a v iných aplikáciách.

Ohodnotením našej práce nie sú len získané certifikáty, ale hlavne pozitívny feedback účastníkov projektu a nové multikultúrne priateľstvá. Veľké poďakovanie patrí všetkým účastníkom projektu a hlavne organizátorom, ktorí už pracujú na ďalšom projekte v novom programovom období Erasmus+.FotogalériaVideoprezentácie