Erasmus+ aktivita: Beseda s veľvyslancom SR v Londýne

„Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov medzinárodného projektu, do ktorého je naša škola zapojená. Keďže nám súčasná situácia nedovoľuje uskutočniť naše naplánované spoločné aktivity, prešli sme so vzájomnou spoluprácou do online priestoru.

Veľmi zaujímavú aktivitu sme uskutočnili 4.11.2020, keď sme zrealizovali online diskusiu pre našich žiakov maturitného ročníka s veľvyslancom Slovenskej republiky pri Dome sv. Jakuba v Londýne s Mgr. Ľubomírom Rehákom PhD. Beseda prebehla v anglickom jazyku a bola zameraná na témy: Európska únia a Veľká Británia, práca a štúdium vo Veľkej Británii po brexite a motivácia učiť sa cudzie jazyky.

Besedu žiaci uskutočnili z pohodlia domova cez MS Teams počas hodiny anglického jazyka. Po úvodnom príhovore pána veľvyslanca, ktorý sa zameral na jednotlivé témy besedy, sa konala online diskusia. Žiaci sa do nej aktívne zapájali a kládli otázky formou chatu. Prejavili záujem nielen o zadané témy, ale zaujímali sa predovšetkým o osobné skúsenosti pána veľvyslanca v diplomatických službách. Spätná väzba od žiakov potvrdila vysokú kvalitu podujatia a bude publikovaná na stránkach projektu na platforme eTwinning.

Naše veľké poďakovanie patrí aj touto formou pánovi veľvyslancovi za jeho ochotu podeliť sa s našimi žiakmi o informácie a skúsenosti, ako aj za jeho milý prístup a prejav.

Za pedagógov sa na besede zúčastnili Mgr. V. Mihalková, Mgr. M. Mihaličková, Mgr. A. Holecová a Mgr. A. Rakovská.

Fotogaléria