ERASMUS+ formou virtuálnych vzdelávacích aktivít

V apríli 2021 sme sa v rámci aktivity C3 nášho projektu Erasums+ tešili na 5-dňové stretnutie našim rakúskym projektovým partnerom v Bruseli. Náš prvý projekt, ktorý sme realizovali pod hlavičkou Erasmus+, skomplikovala pandemická situácia. A tak sme sa namiesto vycestovania do Belgicka a zbierania nových zážitkov a skúseností vydali na cestu virtuálnej spolupráce prostredníctvom platformy eTwinning. Významnou podporou pri tvorení virtuálnych vzdelávacích aktivít a ich napĺňaní boli ambasádorky programu eTwinningu a Erasmus+, ich poradne a webináre.

Hoci spočiatku nebolo ľahké zjednotiť sa na všetkých aktivitách, nakoľko situácie ohľadom pandémie v našich krajinách boli rozdielne, spolupráca oboch partnerských krajín prebehla úspešne, o čom svedčia rozmanité výstupy jednotlivých aktivít, ktoré sú prezentované na stránke eTwinning. Naše virtuálne aktivity sme rozplánovali do troch dní.

1. deň

Výstupom prvého dňa s témou Virtuálnej prehliadky Bruselu bolo získanie informácií o Bruseli ako centre EU a kozmopolitnom meste s kultúrnou a národnou rozmanitosťou. Účastníci po prezretí filmu o Bruseli najskôr vytvorili rôzne kvízy v aplikácii learningapps.org a následne si ich vymieňali a vypracovávali. Získali tak mnohé vedomosti o Bruseli, ale aj postoje, ktoré prezentovali v diskusii. Na spoločnom padlete oboch partnerov prezentovali účastníci zaujímavosti a informácie, prečítali si príspevky iných študentov, napísal komentáre k nim.

Prvý deň bol naplnený aj ďalšou zaujímavou praktickou aktivitou, ukážkou prípravy typického belgického jedla – waflí. Ich príprava, zdobenie a aj ochutnávka zabrala druhú časť pracovného dňa. S inými jedlami a receptami sa účastníci oboznámili pri príprave prezentácií v skupinách. Do výstupnej prezentácie ich zapracoval F. Švec. Rôzne recepty sme spolu s partnermi zdieľali opäť formou padletu.

2. deň

Témou druhého dňa bola Práca v EU a práca v zahraničí. Určite môže túto tému najlepšie priblížiť človek, ktorý v zahraničí dlhodobo pracuje. Preto nás potešilo, že sa tejto témy zhostila práve naša absolventka Mgr. Jana Kotorová, MSc ktorá niekoľko rokov pôsobila v Bruseli. Cez MS Teams si jej prednášku vypočuli nielen účastníci projektu, ale aj ďalší žiaci. V diskusii jej položili rozmanité otázky. Účastníci projektu potom ďalej pracovali na prezentácii o Európskom parlamente. V predpripravenej prezentácii boli zadané rôzne úlohy na prácu na internete, vyhľadanie poslancov, ktorí reprezentujú našu krajinu ako i konečná úprava prezentácie. V skupinovej práci predviedli účastníci svoje digitálne zručnosti a vytvorili na rovnakú tému rozmanité prezentácie.

3. deň

Tretí deň virtuálnych vzdelávacích aktivít bol tiež rozdelený do dvoch častí. Najskôr študenti pracovali spoločne na téme Motivácia. Názory na motivujúceho a motivovaného učiteľa či žiaka prezentovali v skupinách prostredníctvom mindemo a prácou s pojmami vo wordart. Stojí za to prečítať si motivačné frázy, alebo si vypočuť piesne s témou motivácie na padletoch, ktoré oslovili našich alebo rakúskych študentov.

Do tvorby pouličného umenia sa pustili účastníci po krátkej prestávke. Svoje výtvarné umenie tvorili rôznymi technikami a pomôckami. Opäť pracovali skupinovo a každý prispel nejakou myšlienkou či výtvorom. Ich výtvory môžu teraz obdivovať všetci žiaci školy v našej Street art Gallery, súčasťou ktorej je aj model bruselského Atomia.

Zostáva nám len zhodnotiť prínosy našich aktivít, zamyslieť sa nad novou výzvou pre nasledujúce programové obdobie.

Poďakovanie za participáciu patrí celému projektovému tímu z našej školy, projektovému tímu rakúskeho partnera ale aj všetkým učiteľom, ktorí aktívne spolupracovali počas realizácie projektových aktivít.

Fotogaléria