Medzinárodné finále Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

V krajskom kole Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR v júni 2021 sme sa prebojovali z 2. miesta do medzinárodného finále, ktoré sa konalo 25. 11. 2021. Nakoľko sa pandemická situácia výrazne zhoršila, finále sa neuskutočnilo v českom meste Cheb v Karlovarskom kraji, ale presunulo sa do online priestoru. Naše družstvo tvorili: Dominik Magdolen (IV.A), Adam Kanyicska (IV. A), Ivan Pinter (III.B).

Organizátorom súťaže je Gymnázium Cheb. V tomto roku garantmi súťaže boli špičkoví českí a slovenskí historici – prof. PhDr. Ján Rychlík, DrSc., prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. a PhDr. Petr Blažek, PhD..

Samotná súťaž prebiehala v štyroch kolách. Náročnosť 29. ročníka dokazuje už samotná téma súťaže: "Európa v krásnych časoch, v búrke i za súmraku (1900-1939)". Online priebeh súťaže od študentov vyžadoval rýchlu orientáciu v mnohých oblastiach verejného a kultúrneho života daného historického obdobia. Otázky sa venovali politike, ekonomike, literatúre, hudbe, filmu, architektúre aj športu. V 4. kole sa súťažiacim prihovorili a zároveň zadali otázky významné osobnosti politického a vedeckého života. V tomto ročníku to boli: prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., český epidemiológ prof. MUDr. Roman Prymula, prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., minister zdravotníctva ČR Mgr. Adam Vojtěch. Na záver nás asi najviac prekvapil príhovor a bonusová otázka od predsedu vlády Slovenskej republiky Ing. Eduarda Hegera. Aj príhovory týchto osobností svedčia o kvalite a vážnosti tejto súťaže.

V 29. ročníku súťaže bojovalo 75 družstiev z Čiech, Moravy a Slovenska. Vo veľkej konkurencii najlepších gymnázií z ČR a SR sme sa nestratili a obsadili sme 30. miesto zo 75 gymnázií, z 20 slovenských gymnázií sme skončili na peknom 9. mieste, čo nás nadmieru potešilo. Aj keď súťaž bola veľmi náročná, teší nás, že sme sa mohli na nej zúčastniť a získať cenné skúsenosti v obrovskej konkurencii najlepších gymnázií z Čiech a zo Slovenska.

Súťažiacim patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu našej školy.


Fotogaléria