Nadácia Ekopolis - logo Hlavný partner Veolia - logo

Projekt Biodiverzita do škôl podporí na školách zmenu školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru pre žiakov.

Rozmanitosť živých foriem – biodiverzita, je základom krásy prírody, vytvára neopakovateľnosť a rôznorodosť prostredia, v ktorom žijeme.

Rozmanitosť prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme, vzdelávame sa, má rôzne pozitívne prínosy, pre životné prostredie aj pre nás, ľudí. Rozmanitosť zelene v mestskom prostredí pozitívne vplýva na reguláciu klímy na lokálnej úrovni, podporuje zadržiavanie vody pri výdatnejších zrážkach a následné zvyšovanie atmosférickej vlhkosti.

Pestovanie rôznych druhov kvetov, byliniek, zeleniny, výsadba ovocných stromov má veľký prínos pre opeľovače. Aj pre včely môže byť rozmanité mestské prostredie prínosnejšie ako rozsiahle monokultúrne polia ošetrené agrochemikáliami.

Projekt Biodiverzita do škôl sa bude realizovať počas dvoch školských rokov do júna 2020. V školskom roku 2018/2019 budeme vzdelávať akčné skupiny, spoločne navrhovať a plánovať opatrenia na zvýšenie biodiverzity v školských areáloch. V ďalšom školskom roku 2019/2020 sa budú pripravené návrhy za pomoci žiakov a pedagógov realizovať.

Projekt Biodiverzita do škôl realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Veolia.

Názov projektu: Biodiverzita do škôl

Žiadateľ: Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce

Areál, kde sa bude projekt realizovať: Areál Gymnázia J. Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce

Okres: Zlaté Moravce

Kraj: Nitriansky

Spolupráca: obdobie od 1. októbra 2018 do 30. júna 2020

Aktivity:

2018/2019: koordinátor projektu: Mgr. Ľudmila Minárová - vytvorenie akčného tímu 6 - 8 študentov 1. a 2. ročníka - jeseň/jar vzdelávanie v téme Biodiverzita; konzultácie pre prípravu projektového návrhu úpravy školského dvora s cieľom zlepšenia stavu biodiverzity s odborníkmi

2019/2020: realizácia úprav školského areálu - rovesnícke vzdelávanie - propagácia projektu - udržateľnosť realizovaných prvkov po skončení projektu