Projekt je zmena

My, študentky gymnázia, Diana Valkovičová a Veronika Horvátová sme sa pod vedením pani profesorky Holecovej zúčastnili v rámci projektu Škola bez nenávisti neformálneho vzdelávania pod názvom Projekt je zmena.

Celý program bol nastavený ako 2-fázové školenie, ktoré sa konalo v dňoch 4.-6. októbra a 15.-17. novembra. Obe časti školenia boli realizované formou zážitkového vzdelávania rozdeleného do jednotlivých tém, s cieľom pripraviť vyučujúcich a študentov na uskutočnenie projektov alebo akcií, zameraných na toleranciu, empatiu, prijatie spolužiakov alebo začlenenie rôznych komunít do kolektívu vo vlastnej škole.

Tieto školenia sa konali v Nitre počas víkendového pobytu v hoteli Agroinštitút. Prvé víkendové školenie nás pripravilo na realizáciu projektu v našej škole, ktorý bol jedným z hlavných cieľov tejto akcie. Druhá časť bola venovaná praxi – overeniu získaných zručností, vedomostí a postojov v danej téme s cieľom získať ďalšie skúsenosti. Vo finálnej fáze počas druhého víkendového pobytu sme si overili svoje prezentačné zručnosti. Jednou z úloh každého účastníka školenia bolo odprezentovať svoj projekt uskutočnený na škole a zhodnotiť svoj vlastný osobný rozvoj.

Po tejto akcii nám nezostal len certifikát, ale aj mnoho skúseností, priateľstiev a zážitkov, na ktoré tak ľahko nezabudneme.

Diana Valkovičová a Veronika Horvátová

Fotogaléria