Logá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Škola bez nenávisti, Iuventa

Spoznajme sa navzájom - Infodeň

Dňa 25.11.2019 sme sa my, študentky gymnázia, Veronika Horvátová a Diana Valkovičová v sprievode našej pani riaditeľky – RNDr. Renáty Kunovej, PhD. a pani profesoriek Mgr. Holecovej a Mgr. Mihalkovej - zúčastnili konferencie pod názvom "Spoznajme sa navzájom".

Táto akcia bola realizovaná v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Bol to prvý ročník tohto podujatia, na ktorom sme sa mohli zúčastniť rôznych workshopov alebo prednášok na danú tému. My sme sa zúčastnili workshopov s názvami neformálne vzdelávanie, šikanovanie/kyberšikanovanie a zvyšovanie právneho povedomia.

Pre riaditeľov a pedagógov bol pripravený odlišný program ako pre nás. Na podujatí panovala dobrá nálada. Okrem chutného občerstvenia na nás čakali aj staronoví kamoši, s ktorými sme sa spoznali v rámci programu Projekt je zmena. Vrátili sme sa plný zážitkov a toto podujatie hodnotíme veľmi pozitívne.