Logá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Škola bez nenávisti, Iuventa

Trestno-právna zodpovednosť

V dnešnom svete sa mladí ľudia čoraz častejšie stretávajú s nebezpečenstvami novodobého sveta. Snáď najviac diskutovanou témou sú drogy, ich ponuka a skorá závislosť spôsobená ich užívaním. Práve preto sa dňa 21.11.2019 uskutočnila beseda určená pre žiakov tretieho ročníka, ktorá sa venovala práve tejto problematike – problematike drogovej prevencie a trestno-právnej zodpovednosti.

Tretiaci spoločne s členmi policajného zboru aktívnou formou prebrali nástrahy a obrovské riziká návykových látok i problémy, ktoré so sebou nesú. Vyplnili aj krátky dotazník o drogách, a potom nasledovala krátka diskusia. Venovali sa však aj téme trestno-právnej zodpovednosti, extrémizmu a s ním spojeného násilia. Prostredníctvom pútavých ukážok a hier diskutovali, prečo by sa tieto problémy mali vyriešiť. Stretnutie umožnilo žiakom vytvoriť si obraz o správne fungujúcej spoločnosti. Pevne veríme, že bude pre nich ľahké sa ho držať.

Fotogaléria