Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oslávilo 200. výročie narodenia Janka Kráľa

24. apríla 2022 uplynulo 200 rokov od smrti jedného z najvýznamnejších básnikov štúrovskej generácie, Janka Kráľa. Naše gymnázium si túto udalosť pripomenulo hneď dvomi akciami, na ktorých sme sa aktívne zúčastnili a na jednej z nich aj priamo participovali.

21. apríla 2022 sa naše žiačky a naši žiaci zúčastnili regionálnej súťaži v prednese poézie a prózy Janka Kráľa. Hlavným organizátorom a vyhlasovateľom podujatia je Miestny odbor Matice slovenskej v Zlatých Moravciach, v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce a Mestskou knižnicou. Aktuálny 4. ročník súťaže bol venovaný predstaviteľovi slovenského literárneho romantizmu, revolučnému básnikovi Jankovi Kráľovi ako spomienka pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 26 účinkujúcich. ktorí súťažili v 3 kategóriách. Naše gymnázium reprezentovali štyria študenti: Kristína Šútorová a Filip Tonka z 1. B a Marianna Horvátová a Sebastián Peťovský z 3. B. O víťazoch rozhodovala odborná porota na čele s riaditeľkou Domu MS v Nitre Veronikou Bilicovou a ostatnými členmi poroty Klaudiou Ivanovičovou, predsedníčkou MO MS v Zlatých Moravciach, a Dagmar Chrenkovou, vedúcou oddelenia školstva a sociálnych vecí za mesto Zlaté Moravce. Naši žiaci potvrdili svoje kvality a dokázali, že sú hodní reprezentácie školy, ktorá nesie meno tohto slávneho velikána, pretože v súťaži nielen úspešne obstáli, ale dvaja z nich sa umiestnili aj na prvých priečkach. Kristína Šútorová obsadila s básňou Návrat 1. miesto a Filip Tonka s básňou Šahy získal 2. miesto. Obom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich recitačného talentu.

Presne v deň 200. výročia narodenia Janka Kráľa, teda 24. apríla, sa v obradnej sále MSKŠ konala pietna spomienka, ktorú uskutočnilo mesto Zlaté Moravce v spolupráci s MSKŠ, Mestským múzeom a naším gymnáziom v zastúpení pani riaditeľky RNDr. R. Kunovej, PhD. Naši študenti sa pod vedením vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry v rámci programu predstavili s pásmom venovaným životu a tvorbe Janka Kráľa, ktorým prítomných slovom sprevádzala Valentína Bugárová zo 4. B. Súčasťou programu bol aj umelecký prednes Kráľových básní, ktoré odzneli v podaní Kristíny Šútorovej a Filipa Tonku z 1. B a Marianny Horvátovej z 3. B. Melancholickú atmosféru prednesu umocnil hudobný sprievod, o ktorý sa postaral Filip Danko (gitara) z 2. A a Tomáš Laštík (klavír) z 1. B. Okrem našich študentov v programe vystúpil spevácky zbor Carmina Vocum pod vedením Mgr. Zuzany Molnárovej a celú pietnu spomienku na Janka Kráľa ukončilo slávnostné položenie venca k básnikovmu pomníku v Parku Janka Kráľa.

Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí patrí nepochybne k jedným z nosných pilierov nášho gymnázia a tešíme sa, že nám aktuálna situácia opäť umožnila byť ich súčasťou.

Autor: Mgr. Tatiana Poliaková


Fotogaléria