Vzdelávací kurz Erasmus+ v Alicante

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sa tento rok opäť zapojilo do projektu Erasmus+, tentokrát v oblasti krátkodobých projektov mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore školského vzdelávania. V rámci nášho školského projektu Učíme sa navzájom byť aktívni, zdraví a šťastní mali ako prvé možnosť vzdelávať sa Mgr. Ľudmila Minárová a Mgr. Ivana Šovčíková v španielskom prímorskom meste Alicante. Toto školenie s názvom Outdoor recreation, fitness and Nature for a Healthy lifestyle trvalo od 3. júla do 9. júla 2022 a prebiehalo v anglickom jazyku.

Prvý júlový týždeň sme vycestovali do španielskeho Alicante, kde sme absolvovali štruktúrovaný kurz pre zdravý životný štýl so zameraním na pohybové aktivity vonku v prírode. Čakalo nás 30 úžasných hodín výučby s lektormi Aldoma Mariou, kolegami a kolegyňami - učiteľmi z Fínska, Estónska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Maďarska a Nemecka. Kurz sme začali prezentáciami našich škôl a projektov, ktoré na škole realizujeme. Keďže tú našu sme obohatili prednáškou o našom ľudovom kroji, v ktorom sme boli aj oblečené, získali sme si obdiv a záujem našich zahraničných kolegov.

Počas celého týždňa náš deň začínal spoločnými zdravými raňajkami a pokračoval naplánovanými pohybovými a kultúrno-spoločenskými aktivitami. Zoznámili sme sa s typickou loptovou hrou Pilota, pre ktorú sme si najskôr vyrobili ochranné rukavice a neskôr sme si ju aj zahrali v uliciach Alicante. Medzi naše pohybové aktivity patrilo pádlovanie na paddleboarde, výstup na horu SerraGrossa, orientácia v teréne, kruhový tréning v parku, 6 km turistika pozdĺž pobrežia alebo šnorchlovanie. Náš program každý deň končil objavovaním španielskeho kultúrneho dedičstva. Navštívili sme starobylé časti mesta, hrad Santa Barbara, múzeum Marq alebo ostrov Tabarca, kde sme ochutnali španielske národné jedlo paellu.

Náš týždeň sa skončil spoločným neskorým obedom so slávnostným prevzatím certifikátov a osvedčení Europass mobility spolu s potvrdením o absolvovaní kurzu.

Počas kurzu sme nadviazali spoluprácu s viacerými zahraničnými kolegami. Všetky vedomosti a zručnosti, ktoré sme počas tohto úžasného a zároveň náročného týždňa získali, sa budeme snažiť odovzdať našim žiakom v novom školskom roku.

Mgr. Ivana Šovčíková


Fotogaléria