Výsledky medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Best in English

Dňa 26. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Best in English. Do súťaže sa zapojilo 17 223 študentov stredných škôl z 32 krajín. Najlepšie uspel náš žiak Marek Ďurica zo IV. A triedy, ktorý skončil na 206 mieste spomedzi všetkých zúčastnených krajín. Blahoželáme nielen Marekovi, ale aj ostatným zúčastneným študentom z našej školy, ktorí nabrali odvahu a prihlásili sa do tejto náročnej súťaže.


Fotogaléria