Gymnazisti Janka Kráľa pomáhali so zbierkou Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

Šesť dobrovoľníkov z 3.A triedy (G. Bezuška, J. Helenin, K. Hlavatý, B. Šabík, A. Klikáčová, P. Hrúziková) sa rozhodlo pomôcť a aktívne sa do zbierky zapojiť tým, že na Gymnáziu a v okolí obchodných reťazcov Tesco, Billa a Lidl zbierku realizovali.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek finančnou čiastkou do zbierky zapojili a tým dali najavo, že im osudy ľudí so zrakovým znevýhodnením nie sú ľahostajné.

Našim dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať úctyhodných 395,98 Eur. ĎAKUJEME!

Fotogaléria