Biologická olympiáda

V tomto školskom roku bolo do biologickej olympiády zapojených viac žiakov, ako po minulé roky. V školskom kole súťažilo 13 žiakov. Na základe dosiahnutých výsledkov do krajského kola, ktoré sa konalo online, postúpili v teoreticko-praktickej časti v každej kategórii 2 žiaci.
V kategórii A: Tomáš Zölder, III.B a Diana Valkovičová, III.A
V kategórií B: Alexandra Ághová, II.B a Matúš Želiba, I.A

Všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi krajského kola.

V posterovej časti postúpili: Kristína Studená, III.B a Adéla Matějková, II.A

V krajskom kole Kristína Studená obsadila v kategórii A 3. miesto a Adéla Matějková v kategórii B 1. miesto, čo jej otvorilo dvere do celoslovenského kola. V celoslovenskom kole nás Adéla vzorne reprezentovala a obsadila 7. miesto. Obe súťažiace boli aj úspešnými riešiteľkami jednotlivých kôl.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynaložené úsilie, gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a veríme, že budú inšpiráciou aj pre ďalších žiakov.

PK biológie a chémie