Brána jazykov otvorená na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Príznačný názov, ktorý si Gymnázium Janka Kráľa zvolilo pre svoju súťaž, je nielen titulom Komenského pedagogického spisu, ale symbolicky predstavuje jednu zo vstupeniek do sveta vzdelaných ľudí. Tú vstupenku získavajú všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia súťažnej aktivity konanej pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

Brána jazykov je každoročne otvorená pre žiakov základných škôl nášho mesta a regiónu. V tomto školskom roku sme 22.9.2021 privítali 14 trojčlenných družstiev a zostava to bola veľmi pestrá!

V exteriéri našej školy podľa pripraveného harmonogramu prechádzali súťažiaci 18 stanovišťami, na ktorých riešili úlohy v anglickom, nemeckom alebo v ruskom jazyku so zameraním na európske kultúrne poznatky. Zadania boli formulované hravou formou (priraďovanie, vyfarbovanie, riešenia krížoviek, či interpretácia piktogramov a inýchznakov),ktoré preverili nielen ich jazykové zručnosti, ale aj postreh, rýchlosť, jazykový odhad a tímovú spoluprácu. Na druhej strane brány jazykového sveta usilovne pracovali naši žiaci z III.A a III.B triedy. Boli veľmi aktívnou súčasťou celého podujatia, vysvetľovali súťažiacim ich úlohy, hodnotili ich odpovede a zapisovali výsledky. Vďaka zodpovednej príprave triednych učiteliek aj oni svoju úlohu zvládli na výbornú a dobre reprezentovali našu školu.

Veľmi srdečne sme na našej pôde privítali aj kolegov, učiteľov cudzích jazykov, ktorí svojich žiakov pripravujú na zvládnutie mnohých životných brán. Príjemné stretnutia sú vždy inšpirujúce, najmä keď sa stretnú učitelia so svojimi bývalými žiakmi, dnes už kolegami. Práve tieto „maličkosti“ sú tou najväčšou morálnou odmenou pre organizátorov tohto projektu.

Hoci sa po 4 hodinách brána jazykov pre tento školský rok zavrela, pocit z dobre vykonanej práce, z úspechov jednotlivých družstiev a milých stretnutí v našich mysliach naďalej pretrvá. O to viac si vážime spoluprácu učiteľov, žiakov, vedenia školy a našich sponzorov, bez ktorých by sa nám tato podujatie nepodarilo realizovať. Všetkým patrí vrelá vďaka!

Výsledky 8. ročníka:
Víťazné družstvo: Základná škola sv. don Bosca, Zlaté Moravce
2. miesto: Základná škola Volkovce
3. miesto: Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice

Sponzori podujatia:

  • Europe Direct Nitra
  • UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s.r.o.,
  • Oxico jazykové knihy
  • Klett Nakladatelství s.r.o.
  • Štátny pedagogický ústav Bratislava
  • Goethe-Institut Bratislava

Videoprezentácia vytvorená žiakmi našej školy

Autori videoprezentácie: Gabriel Bezuška, Ján HeleninVideoprezentácia z portálu www.zlatemoravce.info

Brána jazykov otvorená - konečné poradie v tabuľke


Fotogaléria