Celoštátne kolo dejepisnej olympiády

V dňoch 5. – 7. mája 2022 sa v Bratislave konalo Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B, C. Našu školu a Nitriansky kraj reprezentoval Ján Adamec z II. A triedy. Do celoštátneho kola postúpil ako víťaz krajského kola v kategórii A. Janko vo veľkej konkurencii získal vynikajúce 3. miesto.

V kategóriách A, B súťažilo 27 študentov z celého Slovenska. Hlavná časť súťaže prebiehala v piatok, 6. 5. 2022. Prvou časťou celoštátneho kola bol vedomostný test týkajúci sa národných aj svetových dejín od antiky až po najnovšie dejiny. Druhou, rovnako náročnou časťou, bola obhajoba práce. Janko súťažil v kategórii A, svoju prácu nazval „Od cesnaku k operačnej sále“, venoval sa v nej vývoju zdravotníctva v zlatomoravskom regióne od 17. storočia po koniec 2. svetovej vojny.

Súčasťou celoštátneho kola bol bohatý sprievodný program. Vo štvrtok študenti navštívili pamätník Chatama Sofera a v piatok Slovenský národný archív.

Jankovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.


Fotogaléria