Čo vieš hviezdach?

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s osvetovými strediskom v Nitre realizovala 27. 5. 2022 krajské kolo 33. ročníka astronomickej súťaže „Čo vieš hviezdach?“.

Gymnázium Janka Kráľa reprezentoval víťaz okresného kola, žiak I.A triedy Matúš Želiba. Matúš súťažil v 3. kategórii - žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročníka 8-ročného gymnázia. Krajské kolo pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezávislých častí:

  1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10
  2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
  3. Ústne kolo

Matúš Želiba sa umiestnil na 8. mieste. Matúšovi blahoželáme a veríme, že v ďalších rokoch využije svoje vedomosti a postúpi na celoslovenské kolo.

Mgr. Ľuboš Debnár