Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 22.3.2022 sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B. Aj v tomto školskom roku prebiehalo online formou. Dejepisná olympiáda patrí k náročnejším olympiádam, pozostáva až z troch častí: napísania projektu dejepisnej olympiády, zvyčajne z regionálnych dejín, obhajoby projektu a vedomostného testu.

Našu školu reprezentovali traja žiaci – Matúš Želiba z I. A (kat. B), Andrej Horniak z I. A (kat. A), Ján Adamec z II. A (kat. A). Všetci traja dosiahli veľmi pekný výsledok, stali sa úspešnými riešiteľmi krajského kola.

Matúš Želiba skončil na výbornom 3. mieste. Najúspešnejší bol Ján Adamec, ktorému sa podarilo vo svojej kategórii zvíťaziť, získal vynikajúce 1. miesto a postúpil na celoštátne kolo.

Študentom patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia a Jankovi držíme palce na celoslovenskom kole.