Deň Zeme

ZEM – tri písmená, ktoré ak vylúštite: Z = záujem, E = empatia, M = múdrosť, môžeme prispieť malou kvapkou k zachovaniu biodiverzity, rovnováhy a životu na našej planéte.

Žiaci a zamestnanci školy napísané slová prenášajú do reality nielen 22. apríla na Deň Zeme, ale počas celého roka ekologickými projektmi, ekoplagátmi, v ktorých žiaci vyjadrujú svoj postoj k problémom dneška, tvorbou a obnovou zelene v okolí školy. Na Deň Zeme v tomto roku boli vysadené nové stromčeky, ktoré postupne nahradia zničené dreviny v areáli, a tým bude zabezpečená plynulá obnova a stála možnosť pre úkryt a hniezdenie vtáctva, ako aj zdroj kyslíka a eliminácia prachu a nečistôt z cestnej komunikácie.


Fotogaléria