Projekt Eko Alarm na Gymnáziu Janka Kráľa

Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách.

Naša škola získala nádoby na trojzložkový triedený zber. Modrú na papier, žltú na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad (podľa vlastného rozhodnutia školy). Všetky koše sú vyrobené z druhotných surovín a sú vyrábané na Slovensku.

Do projektu sú zapojení vybraní žiaci z 2. A triedy, ktorí sa zúčastnili 1. online vzdelávania dňa 24. 9. 2021, kde boli oboznámení s problematikou odpadu. Žiaci budú po celý školský rok plniť rôzne interaktívne úlohy a posúvať nadobudnuté informácie ostatným žiakom prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania. Od 27. 9. 2021 - 1. 10. 2021 budú realizovať odváženie odpadu vyprodukovaného na škole podľa pokynov v metodike projektu. Po 5 dňoch zosumarizujú výsledky množstva roztriedeného odpadu a prepočítajú ho na každého žiaka školy.

Následne sa uskutoční rovesnícke vzdelávanie s témou projektu EkoAlarmu.

Fotogaléria