Ekoalarm pokračuje

V utorok 22. 3. 2022 sa na našej škole uskutočnil druhý modul rovesníckeho vzdelávania v rámci projektu Ekoalarm.

Žiaci II. A triedy mali za úlohu rozšíriť obzory ostatných žiakov v oblasti ekológie.

Program prezentácie bol špeciálne zameraný na vodu a hospodárenie s ňou, keďže 22. marec je Dňom vody.

Žiaci boli do programu vtiahnutí vďaka kvízu, ktorý preveril ich vedomosti, ale mohli sa zapojiť aj do súťaže v pití vody, či vyskúšať si ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavným cieľom týchto činností bolo zvýšiť medzi žiakmi povedomie o vodohospodárskych problémoch a oboznámiť sa s riešeniami tejto problematiky. Význam projektového učenia spočíva nielen vo vzdelávaní žiakov, ale okrem toho im dáva možnosť vyskúšať si prácu v tímoch a naučiť sa tak spolupracovať.


Fotogaléria