Expert geniality show na Gymnáziu Janka Kráľa

Do celoslovenskej súťaže Expert geniality show sa 30. novembra 2021 zapojilo aj 19 našich študentov prvého, druhého a tretieho ročníka.

Súťažiaci mali možnosť vybrať si zo šiestich tém rôzneho zamerania (Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English?, Góly body sekundy, Od Tatier k Dunaju ) dve podľa vlastnej preferencie.

Cieľom súťaže je dať žiakom šancu preukázať svoje kvality v rôznych oblastiach záujmu, naučiť sa niečo nové a tí najlepší môžu v závere súťaže získať titul Experta a možno aj zaujímavú cenu.

O výsledkoch súťaže budeme informovať.


Fotogaléria