Olympijský kultúrny a vzdelávací program

Gymnázium Janka Kráľa spolupracuje v školskom roku 2021/2022 so Slovenským Olympijským výborom v rámci Olympijského kultúrneho a vzdelávacieho programu (OCEP). Ide o exkluzívny program pre 50 vybraných škôl zo Slovenska, ktoré budú komunikovať s 50 partnerskými školami zo všetkých európskych krajín. Spolupráca bude spočívať vo vzájomnej komunikácii, ktorej súčasťou bude výmena informácií z rôznych oblastí, napr. geografie, histórie, kultúry, športu atď. Okrem toho, že zúčastnené slovenské školy budú počas celého školského roka získavať materiálnu podporu v podobe publikácií a propagačných materiálov, hlavným lákadlom projektu je možnosť zúčastniť sa stretnutí so športovcami a olympionikmi, či navštíviť Slovenské olympijské a športové múzeum v Bratislave. Školy zároveň dostanú príležitosť stať sa súčasťou podujatia EYOF 2022 v Banskej Bystrici v rámci výstavných pavilónov vo FAN ZÓNE v Parku pod pamätníkom.

Naši žiaci 2. a 3. ročníka spolu s pani riaditeľkou RNDr. R. Kunovou a pedagógmi PaedDr. V. Šedíkovou, Mgr. V. Mihalkovou, Mgr. I. Šovčíkovou a Mgr. Ľ. Minárovou sa zúčastnili webinárov zameraných na témy olympijských hodnôt: Kultúra, umenie, tradície, sviatky a šport, Geografia Slovenska - najznámejšie, najvýznamnejšie miesta, Olympijská výchova podľa publikácií OVEP - filozofia, hodnoty, symboly, tradície.

Všetci zúčastnení študenti sa zapájali do pripravených kvízov a interaktívnych cvičení a traja najšikovnejší boli odmenení vecnými cenami. Naše gymnázium bolo medzi víťazmi zastúpené Dominikom Herdom, študentom 3. B triedy, za čo mu srdečne gratulujeme.

Poďakovanie patrí aj študentom, ktorí aktívne pracovali v skupinách na tvorení prezentácií o našom regióne. Výsledky svojej práce zasielali Olympijskému výboru a aj touto formou sa podieľali na propagácii nášho gymnázia. Medzi týchto študentov patria: S. Jehlár, M. Síkelová, L. Hrušková, S. Godorová, L. Hudecová, K. Čepčeková (3. A ) a N. Švec, O. Kováč, K. Kukučková, N. Považanová, K. Baňasová a V. Mihalková (2. B). Momentálne čakáme na vyhodnotenie najlepších prezentácií a o výsledku budeme neskôr informovať.

Pevne veríme, že sa nám podarí napĺňať kľúčové ciele programu olympijskej kultúry a vzdelávania, propagovať šport a rozširovať olympijské hodnoty v spolupráci s mladými ľuďmi. Naša škola v tomto období čaká na pridelenie partnerskej školy, s ktorou bude spolupracovať v duchu olympionizmu, vymieňať si navzájom skúsenosti a spolupracovať na spoločných projektoch medzi národnými olympijskými výbormi.