Krajské kolo Geografickej olympiády

Dňa 1. 4. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v kategórii A, B a Z v online forme. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci:

  • kategória A - Matúš Želiba, žiak 1. A triedy a Dávid Stoila, žiak 2. A triedy,
  • kategória Z - Adela Řeháčková, Viliam Vítek, Nina Borkovičová, Matúš Pecho, Anett Sládeková, Matúš Radobický, žiaci 2. A triedy, Ondrej Kováč, žiak 2. B triedy, Ivana Tešíková, Lucia Hrušková a Samuel Jehlár, žiaci 3. A triedy.

Žiak Matúš Želiba sa umiestnil na 3. mieste vo svojej kategórii. Všetci uvedení žiaci boli úspešní riešitelia KK GO.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a gratulujeme k umiestneniu.


Fotogaléria