Úspešní študenti v informatickej súťaži iBobor

V dňoch 09. 11. 2021 a 11. 11. 2021 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2021, do ktorej sa zapojilo 38 žiakov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:

  • Junior (23 študentov z tried I.A, I.B, II.A, II.B)
  • Senior (15 študentov z tried III.A, III.B, IV.A, IV.B)

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o informačné technológie a tiež otestovať ich schopnosť logicky a samostatne uvažovať.

V kategórii "Junior" (1. a 2. ročník stredných škôl) súťažilo celkovo 10500 študentov slovenských stredných škôl. Najlepšie si spomedzi študentov nášho gymnázia počínali Martin Ivanička a Ondrej Kováč z II.B triedy, ktorí predstihli 96,26 % všetkých súťažiacich. Ďalšími úspešnými riešiteľmi kategórie "Junior" boli Norbert Švec (II.B; percentil 94 %), Martin Leckéši (I.B; percentil 89 %), Peter Ďurica (I.B; percentil 88 %), Tomáš Laštík (I.B; percentil 86 %).

V kategórii "Senior" (3. a 4. ročník stredných škôl) súťažilo celkovo 5516 študentov slovenských stredných škôl. Najlepšie si spomedzi študentov náho gymnázia počínali Ján Dodok (IV.A), ktorý predstihol 96 % všetkých súťažiacich a Marek Ďurica (IV.A) s percentilom 89 %.

Všetkým úspešným riešiteľom súťaže blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.


Fotogaléria