Informatika v prírodných vedách a matematike očami žiakov III. B

Nový školský predmet (IPV) je zameraný na podporu medzipredmetových vzťahov informatiky s prírodnými vedami. Žiaci si na hodinách rozvíjajú schopnosť hľadať súvislosti medzi vyučovacími predmetmi a učia sa využiť tieto poznatky vo svojich odborných prácach. Za najväčší prínos možno považovať skutočnosť, že vďaka IVP majú žiaci možnosť rozširovať si poznatky, ktoré nadobúdajú na štandardných vyučovacích predmetoch a učia sa aplikovať informatiku vo vyučovacích predmetoch, v ktorých by to nečakali.

Výsledky pokusov z bežného života obohatené novými informáciami a ich následné spracovanie v podobe odborných prác a protokolov uvádzame v prílohe.


III.B


Fotogaléria