Úspech v krajskom kole matematickej olympiády

Dňa 5.4.2022 sa krajským kolom ukončil aktuálny ročník najprestížnejšej matematickej súťaže pre stredné školy - matematickej olympiády.

Našu školu v nej reprezentovali štyria študenti prvého ročníka - Matúš Želiba, Samuel Ondroš, Tomáš LaštíkPeter Ďurica. Chlapci sa po postupoch domácim kolom (december 2021) a školským kolom (január 2022) snažili čo najlepšie zúročiť celoročnú svedomitú prípravu, počas ktorej nadobudli vedomosti nad rámec učebných osnov matematiky.

Po troch týždňoch od termínu krajského kola, počas ktorých krajská komisia matematickej olympiády vyhodnocovala riešenia všetkých 47 zúčastnených matematikov, sme sa dozvedeli konečné poradie. A to nás mimoriadne potešilo!

Okrem toho, že sa všetci naši žiaci stali úspešnými riešiteľmi súťaže, umiestnili sa naviac vo výslednom poradí v jeho prvej polovici.

Samuel Ondroš a Matúš Želiba obsadili zhodne 7. - 11. miesto, Tomáš Laštík skončil na 20. mieste a Peter Ďurica na 24. mieste.

Výsledky krajského kola matematickej olympiády sú zverejnené na internetovej stránke www.skmo.sk/poradia.php

Zadania krajského kola, na riešenie ktorého mali žiaci štyri hodiny času, sa nachádzajú tu.

Našim študentom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. Veríme, že úspech v aktuálnom ročníku matematickej olympiády ich povzbudí k ešte väčšiemu záujmu o matematiku.


Predmetová komisia matematiky Gymnázia Janka Kráľa


Fotogaléria