Maturitná skúška 2022

V piatok 20. mája 2022 sme sa v aule profesora Júliusa Podhorného slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi. Čakal ich akademický týždeň a potom maturita, na ktorej mali nám všetkým ukázať, čo všetko sa za štyri roky na gymnáziu naučili.

Ústne maturitné skúšky sa konali od 30. 5. 2022 do 2. 6. 2022. Všetkých 60 žiakov IV.A a IV.B triedy úspešne zložilo skúšku dospelosti a tak sa zaradili medzi stovky abiturientov nášho gymnázia. Ústnym maturitným skúškam predchádzala externá a interná časť MS, v ktorej naši maturanti dosiahli nasledovné výsledky:

Externá časť:

Predmet Úspešnosť GJK Národný priemer
Slovenský jazyk a lit. 73,1 % 59,6 %
Anglický jazyk / B2 64,4 % 65,1 %
Matematika 61,7 % 54,0 %
Nemecký jazyk / B2 49,2 % 66,4 %

Ústne maturitné skúšky a interná časť:

Predmet Úroveň Počet PFEČ PFIČ Ústna skúška
Priemer Počet Priemer Počet Priemer Počet
ANJ1 B2 61 64,28 % 60 73,17 % 60 1,78 60
BIO 24 1,79 24
DEJ 13 1,54 13
GEG 17 1,38 16
CHE 11 1,36 11
INF 18 1,47 17
MAT 15 61,66 % 12 1,5 12
NEJ2 B1 1 1 1
NEJ2 B2 1 49,20 % 1 60,00 % 1 1 1
OBN 26 1,2 25
SJL 61 73,08 % 61 68,48 % 61 2,08 60

Milí absolventi, prajeme Vám veľa zdravia, osobného šťastia a úspechov v pracovnom živote. Nech sa Vám darí!


Fotogaléria