Olympijský deň v znamení medzitriedneho volejbalového turnaja

Dňa 24. 6. 2022 sa na našej škole uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj. O ôsmej ráno nastúpilo v našej telocvični celkovo deväť družstiev. Päť bolo chlapčenských a štyri dievčenské. Jednotlivé kategórie hrali zápasy systémom každý s každým na dva sety. Medzi triedami nechýbala ani zdravá rivalita, vzájomné povzbudzovanie a výborné volejbalové výkony. Po dlhých a napínavých zápasoch prišlo k vyhodnoteniu turnaja.

V dievčenskej sekcii bolo poradie súťažiacich družstiev nasledovné: 4. miesto II. A, 3. miesto I. B, 2. miesto II. B. Víťazkami turnaja sa stali žiačky III. A triedy. Medzi chlapcami sa najlepšie darilo žiakom III. B, ktorí sa stali suverénnymi víťazmi. 2. miesto obsadili chlapci z III. A, 3. miesto II. A, 4. miesto I. A a na 5. mieste skončili žiaci z I. B.

V mene celého organizačného tímu turnaja sa chceme poďakovať Olympijskému výboru za krásne ceny v podobe medailí, tričiek či šiltoviek. Zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a gratulujeme víťazom. Za výbornú organizáciu chválime pani profesorky Mgr. V Mihalkovú a Mgr. Ľ. Minárovú.

Simona Godorová, III. A


Fotogaléria