Postup do krajského kola

Dňa 13. januára sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Z našej školy v ňom súťažili v kategórii 2A Martin Ivanička z II.B triedy a Nicolas Ľahký z III.A triedy. Súťažné kolo prebiehalo kvôli proti pandemickým opatreniam on-line cez platformu onlineolympiady.sk. Test pozostával z gramatických cvičení a z cvičení zameraných na čítanie a počúvanie s porozumením. Našim študentom sa podarili obsadiť prvé miesta v oboch kategóriách, čím si vybojovali postup do krajského kola olympiády. Týmto im srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže.